dialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 5

Dette er femte artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1990 og gamle ord uttrykksmåtar som held på og kjem bort frå rindalsdialekta blir trekt fram. Kos dere med orda og ha ei god fornøyelse:

- Truleg kan det vera gøytt med eit ombot i framstillinga denne gongen, og eg set ikkje orda opp i ei alfabetisk rekkjefølgje slik som før. Eg har spesiell omtale av nokre særkilde ord, - elles let eg ein del av dette gamle ordtilfanget opptre på ein mest muleg naturleg måte i teksten, skriv Arne Aune innleiingsvis i denne artikkelen frå 1990.

Desse artiklane frå Arne Aune vart første gong presentert i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Dei er medlemmer av Trollheimsporten: Bli medlem! Denne artikkelen stod i årsskriftet for 1990.

Dialektmagasinet på Trollheimsporten er omfattande og du finn mange artiklar her på Dialekt under Hovedsida. Surnadal Heimbygdlag har eit prosjekt om surnadalsmålet i gang på heimesidene til Surnadal kommune - klikk på denne linken.

Klikk på bildene nedafor dette første bildet og sjå teksta større og i serie:

AA5-2
AA5-3