tp logo stor_300x80

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Stadnamninnsamling - Rindalsmålet Arne Aune 4

Denne gangen tek Arne Aune ein liten pause frå gamle ord som er i ferd med å kome bort frå Rindalsmålet. Men ikkje riktig likevel. Mange gamle ord og vendingar kjem fram også i denne artikkelen av Arne Aune, der han skriv om den pågåande stadnamninnsamlinga i Rindal. Det var i 1989 og dialektmagasinet på Trollheimsporten fortset med del 4 av artikkelserien til Arne Aune.

Slik innleier Arne Aune denne artikkelen:
Det første steget til ei stadnamninnsamling her i bygda vart teke alt i 1983, da kulturstyret gjekk inn for at ei slik namnegransking burde settast i gang. I april 1986 vart det så inngått ein samarbeidsavtale mellom Rindal kommune og Møreforsking i Volda.

Desse artiklane frå Arne Aune vart første gong presentert i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Dei er medlemmer av Trollheimsporten: Bli medlemAlle medlemmer her! Denne artikkelen stod i årsskriftet for 1989.

Dialektmagasinet på Trollheimsporten er omfattande og du finn mange artiklar her på Dialekt under Hovedsida. Surnadal Heimbygdlag har eit prosjekt om surnadalsmålet i gang på heimesidene til Surnadal kommune - klikk på linken.

Klikk på bildene nedafor og sjå dei større, les og kos dere:

 

AA4-1
AA4-2
AA4-3
AA4-4
AA4-5