trollheim_fram

Medlemsruletten nr. 20

Trollheim Vekst

I dag tar Medlemsruletten turen til Surnadal. Trollheim Vekst AS ble etablert i 2007, og har som primæroppgave å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening og kompetanseutvikling. Trollheim Vekst er medlemmer av Trollheimsporten og de presenteres i dag som nr. 20 i ruletten.

Trollheim Vekst eies av kommunene Surnadal, Sunndal, Halsa, Tingvoll og Rindal samt Møre og Romsdal Fylke. Trollheim Vekst er en hjørnesteinsbedrift i regionen og fokuserer på kvalitet, trivsel og lønnsomhet. De samarbeide med det lokale næringsliv, og har ekspertise, mannskap, produksjonslokaler og utstyr til å løse mange oppgaver.

Det skreiv medredaktør Irene Karlstrøm, da medlemsruletten starta i 2011. En del har endra seg hos Trollheim Vekst siden den gangen. slik presenterer de seg sjøl i dag:

Trollheim Vekst AS ble etablert i 2007. Vi har som primæroppgave å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening og kompetanseutvikling. NAV er vår største samarbeidspartner.
Bedriften er eiet av kommunene Surnadal, Sunndal, Halsa, Tingvoll og Rindal samt Møre og Romsdal Fylke. Produksjonsenhetene ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Trollheimen i kommunene Surnadal og Sunndal.

Trollheim Vekst er en hjørnesteinsbedrift i regionen og fokuserer på kvalitet, trivsel og lønnsomhet. Vår styrke ligger i å samarbeide med det lokale næringsliv, og vi har ekspertise, mannskap, produksjonslokaler og utstyr til å løse mange oppgaver.

Trollheim Vekst AS er en av rundt hundre arbeidsmarkedsbedrifter i Norge. Bedriften ble etablert etter en fusjon i 2007 og har vært gjennom en stor omstillingsprosess. Vi legger vekt på å være en moderne og nytenkende bedrift i kontinuerlig endring for å tilpasse oss behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet.

Bedriften har i dag en stab på ca 70 ordinære ansatte. Av dette jobber 15 i fagtjenesten og resten i produksjonen. I tillegg har vi til enhver tid mellom 130-150 på arbeidsrettede tiltak, slik at det til sammen er rundt 230 personer som jobber i våre ulike avdelinger. Alt overskudd brukes til videreutvikling av virksomheten, i samsvar med Forskrift om arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Visjon
Trollheim Vekst skal være ledende i regionen på begeistring, inspirasjon og utvikling.

 

Formål
Trollheim Vekst AS skal tilby meningsfulle og utviklende opplærings-og arbeidsplasser for personer som er varig eller midlertidig utenfor det ordinære arbeidsmarked. Gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak skal det skapes grunnlag for sysselsetting i det ordinære arbeidsmarked eller i selskapet.

 

Etiske retningslinjer
Vårt etiske grunnlag er at alle mennesker har lik verdi og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Hver enkelt skal føle seg sett og hørt i møtet med oss, og vi tror at hver enkelt er ekspert på seg selv. Derfor ønsker vi å møte hver enkelt der de er og legge til rette for inspirasjon, motivasjon og arbeidsglede gjennom individuelt fokus på mestring i stedet for problemsøking.

 

Kvalitetspolitikk
Trollheim Vekst AS skal være den foretrukne samarbeidspartner innenfor attføringstjenester på indre Nordmøre. Bedriften ønsker å levere kvalitet i alle ledd. Bedriften benytter seg av Equass kvalitetssikringssystem for å ivareta god kvalitet i tjenesteleveransene og for kontinuerlig å holde fokus på muligheter for forbedringer i bedriften sitt arbeid.

På forretningsområdet attføringstjenester forstår vi med kvalitet den evnen bedriften har til å tilfredsstille NAV og andre samarbeidspartnere samt den enkelte deltakers forventninger og behov.

 

Dette oppnås ved:
• Å sette kundens behov i fokus
• Å glede kunden
• Å være tilgjengelig for kunden
• Å sørge for at ansatte trives i Trollheim Vekst AS
• Å sørge for høy og riktig kompetanse blant de ansatte
• Å legge til rette for gode og rasjonelle interne systemer
• Å etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring
• Å kontinuerlig utvikle tilbudet til kunder
• Å påse at de ansatte etterlever Trollheim Vekst AS sine strategier og etablerte rutiner

Ovennevnte prinsipper danner grunnlaget for langsiktig suksess for Trollheim Vekst AS.

Du finner kompetanse og tiltak herkurstilbud her og produkter og tjenester her.

Vi er nå i gang med en ny presentasjonsserie her på Trollheimsporten. I løpet av 2011 presenterer vi alle våre trofaste medlemmer. Helt fra oppstarten har næringsliv, lag og organisasjoner - spesielt i Rindal - benyttet sjansen til å markedsføre sin virksomheten gjennom Trollheimsporten. Nå ønsker vi å gi noe tilbake.

Dette skreiv medredaktør Irene Karlstrøm i 2011 da ho starta denne serien. Nå gjør vi en restart i Nye medlemsruletten, som du finner under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.

Les tidligere artikler fra medlemsruletten
1.
Børset Bakeri AS
2. Kor Gøttj
3. NMK Surnadal og Rindal
4. Foldenfoto - Harald Egil Folden
5. Inga Dalsegg
6. Todalen.no
7. Torshall BA
8. Norsk Luft
9. AMFI Surnadal
10. PERIKOM

11. Solhaug Interiør
12. Sangkoret Tormod
13. Helgetunmarka Grunneierlag
14. Surnadal IL
15. IL Søya
16. Bondelagets Regnskapskontor
17. PuzZle - ungirindal.no
18. Tørset Malerservice
19. Auto R-65 Rindal