ørekyte

Edgars fotoarkiv fra 4. juli 2009

En uønsket nykommer

 
 
Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011 og Edgars fotoarkiv 2012. Dette finner du under Edgars fotoarkiv 3! Sjå også Edgars Fotoarkiv 1 og Edgars Fotoarkiv 2. Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
Har du kommentarer eller innspill til dette bruk redaktor@trollheimsporten.no.


 

Siden det er bekk fra Tittjønna direkte ned til Langvatnet, så da var det jo greitt at denne "ufisken" kom til å dukke opp også der før eller seinere. Men litt merkelig var det at ørekyta skulle bli oppdaga først i Titjønna, som er den tjønna som ligger øverst i vassdraget til Langvassbekken. Siste søndagen i juni fikk jeg sjå noen ørekyter svømme omkring på grunt vatn nede i Båtosen på Langvatnet da jeg skulle dra opp båten. De var sky i det blanke solskinnet, men da jeg satt rolig i vasskanten i noen minutt fikk jeg til slutt tatt noen bilder av de små fiskene.
 
 
Men den har nok vært her ei god stund, lenger enn de fleste trur. Det skulle ha vært interessant å få en kommentar til dette, om konsekvensen som ørekyta har for ørretbestanden i et vatn og vassdrag. Å utrydde den er uråd når den først er kommet, men hva kan gjøre for å redusere bestanden? Har noen beskrivelser av ruser som kan brukes for fangst?
 
En annen ting jeg undres på er om det er ørekyte i Resvatnet? (Dette er et anna vassdrag enn Langvassbekken). Har spurt flere om dette, noen sier at det er ørekyte i Resvatnet, andre benekter det. Kan noen si noe sikkert om dette?
     
     
  To ørekyter på grunt vatn.

   
 Ørekyte i "båtosen" på nordsida av Langvatnet.                                       Tekst og bilder: Edgar Kattem