Glærum

Edgars fotoarkiv fra 16. oktober 2009

Et interessant foto-oppdrag - Glærum kalksteingruve

Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011 og Edgars fotoarkiv 2012. Dette stoffet finner du under Edgars fotoarkiv 4. Sjå også Edgars Fotoarkiv 1, Edgars Fotoarkiv 2 og Edgars fotoarkiv 3! Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
Har du kommentarer eller innspill til dette bruk redaktor@trollheimsporten.no.
 
Edgar Kattem om Glærum kalksteingruve:
Leste i Driva denne uka at driften ved kalksteinsgruva på Glærum i Surnadal legges ned fra årsskiftet. Det er aldri trivelig å lese om bedrifter som legges ned. Det er vel litt over åtti års historie med utvinning av kalk som nå skal avsluttes i Surnadal.
 
Da jeg leste om nedlegging av kalkgruva mintes jeg en reportasje jeg gjorde for omkring 20 år sida, i 1989 eller 1990 så vidt jeg minnes i farten. Da arbeidet jeg for avisa indre nordmør, og redaktør Olav Grimsmo spurte om jeg kunne lage en sak om flytting av et gammelt lokomotiv fra kalkgruva på Glærum. Dette skulle bli en av de mest interessante reportasjene jeg har vært med på.
 
Lokomotivet skulle flyttes til Lommedalsbanen, som kalles Norsk anleggs- og industribane Musem. Fem mann derfra arbeidet med å ta ut det gamle lokomotivet. Vi gikk inn i en gammel inngang til gruva "langt oppe i lia", og så ble det firt ned til et lavere nivå i gruva ved hjelp av jekktaljer. Jeg måtte være med inne i gruva til de var ferdige med nedfiringen. Det tok flere timer, men det var interessant å følge arbeidsgangen med dette. Sjølve lokomotivet såg ut som en "rustklomp" der det sto inne i en gammel gruvesjakt. Men lederen for arbeidet såg ikke mørkt på dette. "Det er i mye bedre stand enn det ser ut til. Motoren er "løs", litt smøreolje og vedlikehold så starter denne", forsikra han.
 
Jeg mener å minnes at lokomotivet var av fabrikat Hanomag. Men hukommelse er en upålitelig greie, og når jeg slår opp på nettsidene til Lommedalsbanen finner jeg ingen lokomotiv av fabrikat Hanomag i samlingene der. Så derfor spør jeg som vanlig om noen har opplysninger om dette. Kan noen fortelle om når dette kom til kalkgruvene på Glærum, og hvor lenge det var i bruk der? Er lokomotivet fortsatt på Lommedalsbanen?
 
Om noen er interesserte i å lese om dette anleggs- og gruvemuseet finner en det på www.lommedalsbanen.no.
 
 
 


Arbeidsgjengen på tur inn i kalksteingruvene på Glærum.
 
Her står det gamle lokomotivet, rustent og heller shabby å sjå til. Men "i mye bedre stand enn set ser ut til" sa arbeidslederen.
 
Rydding av skinnegang og planlegging av arbeidet.
 
Så er lokomotivet i bevegelse, for første gang på mange år.
 
Ned denne bratte sjakta skulle lokomotivet fires ved hjelp av jekktaljer.
 
Men for mannskapet gikk det an å gå "snarvegen".