Rindal+MC-klubb+6

Edgars fotoarkiv fra 6. mai 2009

Gammelbilder uke 18 - Motorsyklister i aksjon

Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011og Edgars fotoarkiv 2012. Dette finner du under Edgars fotoarkiv 3! Sjå også Edgars Fotoarkiv 1 og Edgars Fotoarkiv 2. Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
Har du fleire kommentarer eller innspill - bruk redaktor@trollheimsporten.no.
Her plukker vi fram bildene til Edgar fra 1979 en gang til, da medlemmene i Rindal MC-klubb på med dugnadsarbeid for å skaffe seg klubblokaler i det gamle Gryta slakteri.

- Jeg har en liten opplysning om MC-bildene som Edgar Kattem hadde på Trollheimsporten. Han etterlyste navn på flere "ivrige oppussere" av slakteriet i -79. Da jeg selv var ganske ivrig, og var også med på bildene, vet jeg hvem de andre deltakerne er.  
Bilde 1:  Geir Ålbu,  Odd Brønstad,  meg (med ryggen til),  Ingar Aasbø.
Bilde 2:  Odd Bævre,  Geir Ålbu,  Odd Brønstad.
Bilde 3:  Odd Bævre,  Geir Ålbu,  Odd Brønstad.
Bilde 4:  Jarle Røen,  meg (øverst m slegga).
Bilde 5:  Per Børset med sin Suzuki 350.
 
Motorsyklister i aksjon
Nylig har vi gjort unna 1. mai, med "Trollheimen rundt" for motorsyklistene. Det fikk meg til å plukke fram et knippe med bilder fra 1979, da medlemmene i daværende Rindal MC-klubb drev på med dugnadsarbeid for å skaffe seg klubblokaler i det gamle Gryta Slakteri. Jeg arbeidet sammen med mange av disse klubbmedlemmene den gangen, på Landsem Skifabrikk. Og sjøl om jeg aldri har kjørt motorsykkel hadde jeg god kontakt med medlemmene i klubben og var på foto-oppdrag ved klubbhuset flere ganger. Her er et lite utvalg av bildene jeg tok av Rindal MC-klubb for tretti år sida.
 
Klubblokalet var, som nevnt, Gryta Slakteri. Her ble det drevet slakteri i tida 1953 - 1967 i følge Gards- og ættesoge for Rindal. Da motorsykkelklubben starta med å pusse opp huset var det i heller dårlig stand, og det var mang en dugnadstime før det ble noen skikkelige klubblokaler. Klubben fikk ikke så lang levetid, men aktiviteten var stor mens det sto på. Daværende sokneprest i Rindal, Magne Bergslid, var med og hjalp til med å starte klubben som et et tilbud til ungdommen. Det var slått opp i pressen den gangen om at "sokneprest starter motorsykkelklubb".
 
Men presten var ikke enig i navnet klubben valgte: "The Butchers" - slakterne. Det var naturlig mente mange av medlemmene siden de hadde sine klubblokaler i et nedlagt slakteri. Og til tross for innsigelser fra presten ble navnet "The Butchers".
 


Rindal MC-klubb 1979 foran Gryta Slakteri som skulle bli klubblokalet.
 

Her er oppussing av huset i full gang. Nærmest ser vi Ingar Åsbø, og i stigen litt lenger bort er Odd Brønstad.
 
 
Arbeidstilsynet hadde neppe vært videre begeistret for alle disse arbeidsstillingene, med tresko oppe
i glaskarmen i andre etasje og så videre. Men alt gikk nå da bra kan vi slå fast tretti år seinere.
 
Godt humør i alle fall. Odd Brønstad med brekkjernet. Kjenner noen att de andre?
 

Så er det riving av vegger innvendig. Jarle Røen med storslegga.
 
 

I pauser i arbeidet var det noen som nyttet høvet til å demonstrere litt heftig kjøring.
 

Det er vel ikke mange att av disse klubmerkene i dag? Her er et klubbmerke fra Rindal MC-klubb "The Butchers" fra 1979 i sine rette omgivelser.