Skogen skule

Edgars fotoarkiv fra 9. januar 2009

Gammelbildet uke 2 - Skogen skule

Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011og Edgars fotoarkiv 2012. Dette finner du under Edgars fotoarkiv 3! Sjå også Edgars Fotoarkiv 1 og Edgars Fotoarkiv 2. Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
Sjå kommentarene til Lillian Kleven under. Har du fleire kommentarer eller innspill - bruk redaktor@trollheimsporten.no.
 
Skogen skule ca 1970
 
Denne gangen trenger jeg hjelp fra leserne for å sette navn på personene på bildet. Det er lærer og elever på Skogen skule vi ser på bildene, året er omkring 1970. Bildene kommer fra negativarkivet til Rindal Fotoklubb, og den som tok bildene var ganske sikkert Einar Klungnes. Så nå spør jeg: Kan noen gi navn på elevene og læreren på bildet? Hvilken klasse er det, og hvilket år er det? (Negativarkivet etter klubben er fra tidsrommet 1969 - 75).
 
Jeg har vel nevnt det før, men det er ei stund sida så jeg får gjenta det. Jeg "redda" både negativarkivet og de andre eiendelene til Rindal Fotoklubb da taket på gammelskulen i Bolme ble revet, og bygningen sto uten tak ei heil regnvershelg. Alt fløt inne på rommet til fotoklubben, og jeg tok ut det som var av verdi. Siden har negativene vært oppbevart av meg, uten at noe er gjort med dem. Det er ganske mange interessante motiver her, og kanskje er Trollheimsporten en fin plass å vise fram noen av disse bildene som medlemmene av Rindal Fotoklubb har tatt.
 
En av initiativtakerne til å starte denne klubben var Einar Klungnes. Han var lærer på Bolme skule 1966 - 76. Jeg viste noen få bilder fra dette arkivet for vel et års tid sida. Da tok jeg kontakt med Einar Klungnes, og han hadde ikke noe i mot at bildene han har tatt blir brukt på Trollheimsporten. Klubben han var med å starte het først Bolme Fotoklubb, så ble den omdøpt til Rindal Fotoklubb. Da den ble nedlagt ble kontantbeholdning og lagspapirer levert til Rindal kommune. Dette med alle lagspapirene angrer jeg faktisk litt på. Det kunne ha vært interessant å lese om historien til fotoklubben att. Der sto det en del om foto-oppdrag som klubben hadde gjort. Men slike papirer som blir innleverte til kommunen er erfaringsvis uhyre vanskelige å finne att.
 
Dagens redaktør kjenner igjen fra venstre: Jim Børset, Ingeborg Eide, Målfrid Negård, er usikker på neste, Lillian Kleven og Britt Iren Tiset. Disse er født i 1960
 
 
 
Dette er de samme elevene, men her har det sneket seg med en kar som kanskje er litt yngre helt til venstre.
 
Er dette 1.klasse? Kan året være 1967?
De som kan fylle ut med opplysninger her, kan sende e-post til
 
(10.1.) Dette er første og andre klasse ved Skogen Skule 1968-69, jeg husker ikke om bildet ble tatt høsten 1968 eller våren 1969. Målfrid Negård, Britt Iren Tiseth, Ingeborg Eide og jeg gikk i andre klasse og er født i 1960, Jim Børset og Sissel Brekstad gikk i første klasse og er født i 1961. Læreren er Einar Singstad, og den mindre gutten på det ene bildet, er Singstads eldste sønn, Sven, som var et år yngre enn førsteklassingene.
 
Hilsen
 
Lillian Kleven