Kraftutbygger vil sikre seg småvassdrag

Driva har reportasje over to sider i dag om Svorka Energis interesse for vassdragene Trøkna og Brandåa i Rindal. (Foto av Trøknvatnet: Jørgen Løfaldli)

Driva har reportasje over to sider i dag om Svorka Energis interesse for vassdragene Trøkna og Brandåa i Rindal. (Foto av Trøknvatnet: Jørgen Løfaldli)

Svorka ser i den forbindelse for seg en samtidig utbygging av de to vassdragene, og planene deres har en kostnadsramme på 33 mill. kroner. Når det gjelder Trøkna og Brandåa, er det imidlertid en av grunneierne som ikke liker tilbudet Svorka har framsatt: Leif Magne Røen har nemlig i flere år selv tenkt å bygge et småkraftverk i Trøkna, der det jo har vært kraftstasjon før også - og et oppdemt Trøknvatnet (bildet). Godtar han ikke Svorka-budet, blir vel ekspropriering det neste.