Kvennåbrua

Edgars fotoarkiv om Kvennåbrua

Den eneste i Rindal?

 
Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011 og Edgars fotoarkiv 2012. Dette stoffet finner du under Edgars fotoarkiv 4. Sjå også Edgars Fotoarkiv 1, Edgars Fotoarkiv 2 og Edgars fotoarkiv 3! Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
 
Har du kommentarer eller innspill til dette bruk redaktor@trollheimsporten.no.

Edgar Kattem om Kvennåbrua
Jeg minnes enda den begivenheten det var da skulebussen som kjørte nedover Romundstadbygda for første gong kunne kjøre over den nye Kvennåbrua. Dette var ett av de første åra på 1960-tallet. Naboen min, Arne Gåsvand, var sammen med Jon Kirkholt (Brubakk) av dem som arbeidet med å støpe opp brukar for den nye Kvennåbrua. De to sykla utover bygda, og heim att om ettermiddagen etter endt arbeidsdag.

Den gamle Kvennåbrua ble nok til da den nye vegen oppover Romundstadbygda ble bygd fra 1910 og utover. Men det var ei steinbru lenger ned og. Det var "Svensk-brua" nedi "Løsetli'inn". Dette var ei lita steinbru som var en skikkelig flaskehals i vegen. Navnet fikk denne brua på grunn av at det var svenske mursmestere som satte opp denne brua. I dag er "Svensk-brua" berre ei fylling med rør i botnen. Men det jeg ikke minnes er skjebnen til den gamle, smale steinbrua som var den opprinnelige "Svensk-brua". Ble denne brua revet, eller er det rett og slett bygd fylling over den gamle brua? Er det noen som kan minnes dette? Håper på kommentarer og svar fra dem som kan vite noe om dette. Send ditt bidrag til redaktor@trollheimsporten.no.
 
Den gamle, fine Kvennåbrua. Bilde tatt mai 2009. Den er mosegrodd, og rekkverket heng og slenger. Men fortsatt et fint byggverk som minner om gammel byggekunst. Den eieneste steinkvelvbrua i Rindal??
 
Den nye brua gjømmer en del av gammelbrua når en ser den fra øversida. Men et fint byggverk er det.