Nils Aune

Edgars fotoarkiv frå 12. august 2009

Gamle bilder uke 32 - frå Storbekklia

Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011 og Edgars fotoarkiv 2012. Dette stoffet finner du under Edgars fotoarkiv 4. Sjå også Edgars Fotoarkiv 1, Edgars Fotoarkiv 2 og Edgars fotoarkiv 3!  Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
Har du kommentarer eller innspill til dette bruk redaktor@trollheimsporten.no.
Edgar Kattem rapporterte dette:
Jeg var der den gangen og tok en del bilder for Tidens Krav. Hovedtemaet på denne seterdagen var høyberging på gammelmåten. Nils O. Aune, den gang 77 år gammel, demonstrerte en del gamle arbeidsteknikker i frå den tida det ble drevet markaslått. Mellom anna det å rake sammen og legge på seg ei "kjemme" med høy. Dette var en avansert arbeidsteknikk som krevde øving før en mestra kunsten å legge på seg ei kjemme. Det er nemlig ikke bare å "rake sammen ei såte med høy" og løfte den opp på aksla, da dett høyet snart ned att. Ei kjemme høy skulle stå i bue mellom aksla og riva, samme prinsipp som et bruspenn. Dette spennet gjorde at høyet låg på plass oppe på aksla mens det ble båret dit det skulle plasseres.
  
Bildereportasjen er kanskje litt langdryg denne gangen, men når jeg bladde gjennom det gamle negativalbumet fann jeg ut at jeg måtte ha såpass mange bilder for å få litt sammenheng i forklaringen av en gammel arbeidsteknikk. Om noen er interesserte i å lese mer om redskap, arbeidsteknikk og anna frå den gamle markaslåtten så anbefaler jeg årsskriftet til Nordmøre Mållag, "Du mitt Nordmøre" årgang 1978. Der har John Sæter frå Setra i Romundstadbygda en utmerket og interessant artikkel om dette emnet. Dette årsskriftet finns sikkert på biblioteket.
 
 
Det er Ingeborg Aune som har kommet med namna - sjå også kommentar nederst under bildene fra Roger Holte:
 

Nils O. Aune raker sammen ei kjemme høy. Den legges inn mot venstre foten. Legg merke til "lessar-riva" - og kalla "kar-rive" med lange tider og smalt haud. Breiar-rivene som kvinnfolka bruka til å rake utover høyet var utstyrt med kortere tinder og hadde et breiere haud.

Så er kjemma ferdig og det er klart for å løfte den opp på aksla.

Kjemma på plass opp på venstre aksla.

Så bæres kjemma dit den skal plasseres. Legg merke til den bua formen på høykjemma. Det er dette som gjør at kjemma ligger fast i spenn mellom aksla og riva. Her ser vi frå venstre: Jon Utne og Lars Aune. Lengst til høgre: Jon  Kr. Aune.

Kjemmene er lagt på plass på en "sommer-slede" lasset kan gjøres med reip og "høy-tong" på toppen. Lengst til venstre: Leif Kleven, nr. 2 frå høgre: Ola N. Aune, nr. 4 frå høgre: Odd Birger Aune og nr. 5 frå høgre: Åsmund Opøien (?).
Å hy-y-y-p! Det gjelder at alle tar et tak samtidig når en skal få sommersleden med høylasset i bevegelse.
Så dras høylasset fram til løa.
Vel på plass inne i løe-skjelet. Nr.1 frå venstre: Jan Arild Sande. Ragnild Stavne Bolme har eit forslag til namn på ein av hjelparane til Nils Aune: Han som står til venstre på det siste bildet, nærast Nils, må vera Peder Rønning. Det er Anne Kristine Bolme Selnes fra Snillfjord som har sendt oss hjelperne og det er nok dem som er med og drar høylasset sammen med Nuils, meiner ho: - Han med genser med tversoverstriper heiter Ole Skårild, og er frå Snillfjord. Han som står ved stolpen, er broren, og heiter Arne. Ole var gift med tante til mannen min, så dette er kjentfolk, opplyser Anne Kristine.
 
Kommentar fra Roger Holte:
Kjemmene er lagt på plass på en "sommer-slede" lasset kan gjøres med reip og "høy-tong" på toppen. Lengst til venstre: Leif Kleven, nr. 2 frå høgre: Ola N. Aune, nr. 4 frå høgre: Odd Birger Aune og nr. 5 frå høgre: Åsmund Opøien (?).

Ser i aksla på Jon Kr Aune Så han blir da nr 1
(På grunn av samme trøye på bilde lenger opp) Nr 4 ligner på Birger Slettvold. Pga Hatten.
Dama ved gjæret ligner veldig på fru Sing.

Er det noen som kan namna på fleire av hjelperne som Nils Aune har med seg? Det har jeg ikke notert, dessverre.
 
Hvis noen har navn på de ukjente hjelperne, så send svaret til redaktor@trollheimsporten.no