Inviterer til krigshistorisk vandring

Visste du at det lå en stor tyskerleir på Øye under krigen? Øyvind Holte mener at dette er en del av lokalhistorien som er i ferd med å gå i glemmeboka. Derfor har han tatt initiativ til en krigshistorisk vandring på området lørdag 16. september.

Indre Nordmøre Senioruniversitet og Indre Nordmøre Forsvarsforening er med på opplegget for vandringa, som starter med en orientering inne på Surnadal vidaregående skole. Etterpå blir det vandring i området, der alle interesserte kan bli med og se hvor de ulike tyskerbrakkene og skyttergravene lå.

Øyvind Holte ved ruiner fra tyskerleiern.jpg
Øvind Holte ved murene av spisebrakka i tyskerleiren på Øye. Dette er det eneste som fortsatt er synlig etter leiren.


Husker noen av brakkene

Området der Surnadal vidaregåande skole og idrettshallen ligger i dag ble okkupert av tyskerne under krigen. Øvind Holte tror han er en av få som fortsatt husker historiene om tyskerleiren. Halve leiren lå på på eiendommen til heimgarden hans, og i hans barndom sto noen av brakkene fortsatt igjen. Nå er det bare murene av spisebrakka som står igjen i området ovenfor Surnadal vidaregåande skole. Spisebrakka var i to etasjer.

Øyvind Holte forteller at dette var en stor leir, med mannskapsbrakke, stall, slakteri, vaskebrakker, matbrakke, sykehus og likhus, blant annet. Selv husker han blant annet sykebrakka og mannsakapsbrakka som sto igjen noen år etter krigen. Han forteller at det var kinosal her også. Utstyret fra kinoen tror han havnet i Trudvang etter krigen. Mange av brakkene ble også brukt opp igjen forskjellige steder i bygda. I området ved Trollheimshallen ligger noen skyttergraver, som heldigvis fortsatt er intakte, forteller han.


Har funnet kart og bilder

Man vet dessverre ikke hvor mange mann som bodde i leiren under krigen. Men Øyvind Holte forteller at det jobbes med å grave fram mer informasjon om leiren. Det finnes fortsatt mye spennende stoff i forskjellige arkiver rundt omkring. Mye tyder på at Surnadal var en viktig strategisk plass for tyskerne under krigen. I de siste tiåra har det jo også vært avholdt flere NATO-øvelser her, påpeker han.

Da engelskmennene inntok landet i 1945 var det de som tok over leiren. Øyvind Holte har fått tak i bilder fra leiren som er fotografert etter at engelskmennene kom. Han har også kart over leiren som er tegnet etter bilder fra engelske spionfly i 1944. Kartet viser blant annet hvor våpenstillingene og de ulike bygningene lå.

Foto av leiren da engelskmennene var der.jpg
Dette bildet er tatt i 1945. Det viser engelske soldater og engelske telt. Fotografen har stått omtrent der tannklinikken ligger i dag.

DSC_0507.jpg
Dette er den samme kollen som vi ser til venste bildet over. Den ligger mellom idrettshallen og Surnadal vgs.

Kart 1.jpg
Kart basert på observasjoner fra engelske spionfly i 1944.

Kart 2 utsnitt.jpg
Dette kartutsnittet viser tyskerleiren. Spisebrakka lå omtrent midt i de inngjerdede området.

kartbeskrivelse.jpg
Dette er en oversikt over hva slags bygninger og våpenstillinger som er avmerket på kartet over.


Bli med på krigshistorisk vandring!

Oppmøte ved Surnadal vidaregåande skole lørdag 16. september kl 11.

 


Indre Nordmøre Senioruniversitet og Indre Nordmøre Forsvarsforening er medlemmer av Trollheimsporten.