Styret i Surnadal Næringsforening 2015

Surnadal Næringsforening

Surnadal Næringsforening ble etablert 02. februar 2015.

Her finner du vedtektene i pdf-format.

 

Styret i Surnadal Næringsforening 2016-2017:

Stig Sæter                       styreleder                             

Ricardo Ynoñán-Sánchez  styremedlem     

Nina M. Solem Måøy        styremedlem     

Svein Erik Nilsen              styremedlem     

Runar Menøy                   styremedlem     

Sivert Mauset                  styremedlem     

Marte Helgetun                styremedlem     

Halvard Fjeldvær              styremedlem                                        

 

På bildet over ser vi styret anno 2015.

Her kan du lese om da Surnadal Næringsforening ble stiftet.