Rindal Bondelag

                                                                           

 

Styret i Rindal Bondelag 2021: 

Leder: Lars Jacob Løset
Nestleder: Jon Ole Røen
Sekretær: Steinar Flåtten
Studieleder: Helga Furuhaug
Styremedlem: Aina Brønstad

  
Visste du at det blir utført ca. 190 årsverk direkte i landbruksproduksjon i Rindal? Av disse er ca. 160 årsverk knytta til mjølkeproduksjon, 25 årsverk i sauehald og 3 årsverk i ammekyr. Landbruket utgjør 20 % av sysselsettinga i kommunen.

Les mer i  Fakta om landbruket i Rindal

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE NYTTIGE LINKER:
 

Møre og Romsdal Bondelag
 

Fakta om landbruket i Møre og Romsdal
 

Norges Bondelag: Det er vi som bygger landet 

  

Vi får Norge til å gro!

  

 

    

 

  
 Her finner du nyheter fra Rindal Bondelag.