Rindal Jeger- og Fiskerforening

Rindal Jeger- og Fiskerforening har som formål å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom opplæring og tilrettelegging for flest mulig motiverte utøvere.

RJFF har denne nyhetssida under Trollheimsporten!

 Vi har spesielt fokusert på å legge til rette for økt rekruttering av ungdommer gjennom egen elgbane i Romundstadbygda, Vi starter også bygging av en fullverdi lerduebane på samme sted ila. våren 2015. Dette er et stort prosjekt med kostnadsramme 2,3 mill. NOK.

Vi arrangerer årlig jegerprøvekurs. Våren 2015 er det kursstart 7. april kl. 1800 i Rindalshuset.
Påmelding eller spørsmål til: Lars Moe Løset - mob 932 84 593 innen 1. april.

Se mer om Jegerprøven på njff.no.

Rindal Jeger- og Fiskerforening arrangerer også i år jaktfeltstevne siste lørdag i april, 24.04.2015. Oppmøte Granheim, Romundstadbygda. Påmelding mellom klokken 10.00 og 12.00. En utmerket mulighet til å ta de obligatoriske treningskuddene!

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på hvilke tilbud vi skal tilby i framtida og saker vi skal arbeide med, slik at Rindal Jeger- og Fiskerforening blir et aktivt lag for alle jakt- og fiskeinteresserte.

Styret i Rindal Jeger- og Fiskerforening 2015:
Leder: Robert Nergård, tlf. 979 78 204
Nestleder: Lars Moe Løset, tlf. 932 84 593
Kasserer: Nils Ingar Halgunset
Sekretær: Stein Olsvik, tlf. 959 98 345
Styremedlem: Morten Holte
Styremedlem: Bård Halgunset

Ansvarlig for jegerprøven: Lars Moe Løset, mobil 932 84 593.

Under fra jaktfeltstevnet i Romundstadbygda i fjor: