kurs

Edgars fotoarkiv fra 1. november 2009

Snart kurs-sesong fra 1970 og 1971

Edgars Fotoarkiv finner du her under På Porten (der du også finner mange andre arkivsider - blant anna Willys arkivdykk) når du er på Hovedsida. Sjå også Edgars fotoarkiv 2010, Edgars fotoarkiv 2011 og Edgars fotoarkiv 2012. Dette stoffet finner du under Edgars fotoarkiv 4. Sjå også Edgars Fotoarkiv 1, Edgars Fotoarkiv 2 og Edgars fotoarkiv 3! Det er mye å finne fra Edgar Kattem på Trollheimsporten. Utgangspunktet er Edgars Fotoarkiv under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida på den raude.
 
 
Har du kommentarer eller innspill til dette bruk redaktor@trollheimsporten.no.


Edgar Kattem om treskjærerkurset:
Det var Leif Solheim som underviste på dette treskjærerkurset - han holdt slike kurs flere år ut over 1970-tallet.
 

Bildene som vises her har jeg plukka ut av en konvolutt negativer fra Rindal Fotoklubbs gamle arkiv. Denne konvolutten er merket "treskjæring 70/71". Jeg regner med at det er Einar Klungnes som har tatt bildene. Negativene er i format 6 x 6 cm, og av medlemmene i klubben var visst nok bare Einar Klungnes som nyttet kamera med dette filmformatet.
 

Som vanlig er jeg interessert i opplysninger om navn på personer på bildene.

Så tenkte jeg at jeg skulle opplyse litt om dette arkivet av negativer etter Bolme Fotoklubb - seinere Rindal Fotoklubb. Jeg har i flere innslag med gamle bilder skrevet om dette negativarkivet etter fotoklubben, og noen lurer kanskje litt på den videre skjebne til dette stoffet. Sjøl om jeg en gang i tida redda dette fra å bli ødelagt, så er det ikke min eiendom! Jeg kan da si at jeg er nesten ferdig med å skanne alle disse negativene. Og når den jobben er gjort vil jeg levere både skanningene og originalnegativene til Rindal Bygdemuseum.
 
Tekst og foto: Edgar Kattem

Deltakere på kurs i treskjæring 1970/71. Jeg kjenner nok en del av disse, men kan noen gi navn på disse kursdeltakerne? Dette bildet har fått en litt merkelig "dobbelt-eksponerings"-effekt. Prøvde å fjerne det, men lyktes ikke helt i farten.
 
 
Dette var nok kursavslutning. Leif Solheim får blomster og gave for innsatsen. Leif Solheim studerer arbeidet til eleven, og eleven må da være Nils Bolme.

 
Fra kursarbeidet. Håper noen kan gi navn på dem vi ser på bildet.
 
 
Nok et bilde av kursdeltakerne og lærer Leif Solheim.
 
Ragnhild Stavne Bolme er først ut:
Gjer eit forsøk på identifisering av kursdeltakarane. Meiner eg kjenner att alle så nær som ein.
Frå venstre: Gløer Halvorsen, Jon Skjermo, Erling Anshus, kursledar Leif Solheim, Leif Skjei, tannlege Aarø. 
Gunnar Hegvik, Nils E. Bolme, Guttorm Børset og Jon Langli.
 
Men hvem er nr 6 fra venstre? Det var Ragnhild Stavne Bolme, etter tips fra Edgar Landsem og bekreftelse fra to av kursdeltakerne, som til slutt løyste gåta. Nr 6 fra venstre er den første tannlegen i Rindal, Aarø, som var i Rindal fra 1969 til 1973.